ธุรกิจของเรา

บริษัท เทพเกษตร อุตสาหกรรม จำกัด และ บริษัท ทรัพย์สุวรรณ อินดัสตรี จำกัด เราคือกลุ่ม ธุรกิจผลิตและจำหน่าย แร่เบนโทไนท์ กว่า 19 ปี ที่เราพัฒนาการนำแร่ Bentonite มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง ด้วยเล็งเห็นแร่ที่ทรงคุณค่า มีคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเกษตร และ อุตสาหกรรม ในประเทศไทยของเราแร่ BENTONITE เป็นแร่เกิดจากภูเขาไฟ ที่มีสรรพคุณน่าทึ่ง ด้วยลักษณะที่มีรูพรุนสูง มีอนุภา อ่านต่อ...

กุญแจแห่งความสำเร็จของการเลี้ยงกุ้ง

ด้วยแร่เบนโทไนท์ จากธรรมชาติ 100%
มีคุณค่า คุณประโยชน์อย่างไร
 1. แร่ดินภูเขาไฟ มีพลังงานไฟฟ้า ประจุลบ
 2. แร่มีธาตุซิลิซิคแอซิด PH 5ช่วยในการตกตะกอนน้ำ
 3. รักษาสมดุลย์นิเวศน์ธรรมชาติ
 4. คุณค่าประโยชน์การนำไปใช้วงการอื่นๆ

รายละเอียด

กุญแจแห่งความสำเร็จของการเลี้ยงกุ้ง

ด้วยแร่เบนโทไนท์ จากธรรมชาติ 100%
มีคุณค่า คุณประโยชน์อย่างไร
 1. แร่ดินภูเขาไฟ มีพลังงานไฟฟ้า ประจุลบ
 2. แร่มีธาตุซิลิซิคแอซิด PH5 ช่วยในการตกตะกอนน้ำ
 3. รักษาสมดุลย์นิเวศน์ธรรมชาติ
 4. คุณค่าประโยชน์การนำไปใช้วงการอื่นๆ
ใช้ในวงการเกษตร
แร่เบนโทไนท์มีประสิทธิภาพการดูดซับที่ดี มีค่า PH เป็นกรดอ่อนๆ PH 5 (กรดซิลิซิค) จากธรรมชาติ ปลอดสารพิษ ใช้เป็นสารปรับปรุงสภาพดินเปรี้ยวหรือดินเป็นกรดให้เป็นกลาง เหมาะสมแก่การเพาะปลูกพืชใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมี จะดูดซับและปล่อยปุ๋ยเคมีละลายช้าๆ ช่วยให้พืชกินอาหารได้อย่างต่อเนื่อง และ ไม่เปลืองปุ๋ย
ใช้ในวงการอาหารสัตว์
มีประโยชน์จากแร่ธรรมชาติ มีธาตุเสริมมากมายอยู่ในรูปที่สามารถดูดซึมไปใช้ได้ทันที ปลอดภัยไม่เป็นพิษ มีโครงสร้างเป็นรูพรุน มีประสิทธิภาพการดูดซับประจุที่ดี ดูดซับความชื้น รักษาคุณภาพของอาหารสัตว์ ดูดซับเชื้อรา เชื้อแบคทีเรียที่ติดมากับวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์
สำหรับการเลี้ยงปศุสัตว์ ช่วยกระตุ้นการย่อยของสัตว์ปีก ช่วยทำความสะอาดลำไส้ของสัตว์ปีก และ แบคทีเรียรวมถึงแก๊สแอมโมเนียในกระเพาะอาหาร ทำให้ปศุสัตว์มีสุขภาพแข็งแรง  
สำหรับอาหารสัตว์น้ำ จะช่วยดูดซับเนื้ออาหารไม่ให้ละลายไปกับน้ำได้ดี เม็ดแข็งแน่นขึ้นอยู่ในน้ำได้นาน เพิ่มธาตุซิลิคอนสำหรับสร้างเปลือกช่วยให้กุ้งแข็งแรง ลอกคราบ ได้ดี ช่วยเพิ่มอัตรารอดของสัตว์น้ำ ลดแก๊สแอมโมเนียในน้ำ และ ช่วยปรับสภาพน้ำให้สมดุลย์รวมถึงรักษาระบบนิเวศน์ในบ่อที่กุ้ง ปลา ชอบ