1. แร่เบนโทไนท์ มี พลังงานไฟฟ้าประจุลบอนุภาคเล็กละเอียดมากกว่าเชื้อโรค

2. เป็นแร่ธรรมชาติช่วยในการตกตะกอนน้ำ คุณค่าคือ แร่ธาตุ Silicic Acid PH 5 เมื่อเปรียบเทียบกับสารโพลีเมอร์

3. แร่เบนโทไนท์ ช่วยรักษาสมดุลย์นิเวศน์ธรรมชาติ

 • รักษ์น้ำ ช่วยตกตะกอนในบ่อเลี้ยง ใช้แทนสารโพลิเมอร์ , สารส้ม
 • เกิดความสมดุลย์น้ำ PH น้ำไม่แกว่ง
 • ต่อสิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์ เช่น กุ้ง,ปลา,จุลินทรีย์,แพลงค์ตอน
 • รักษ์ดิน ปรับ PH ดินให้เป็นกลาง เหมาะแก่การเลี้ยงกุ้ง
 • เกิดแร่ธาตุในดินมากมายเพื่อให้กุ้ง เพราะกุ้งเป็นสัตว์หน้าดิน
 • ดูแลระบบนิเวศน์ในบ่อเลี้ยงให้สะอาด
 • ปลอดภัยต่อคน,สัตว์,พืช,มูลสัตว์ ใช้ทำปุ๋ยหมักให้แก่พืชได้
 • สร้างสมดุลย์นิเวศน์สู่การเลี้ยงกุ้งสำเร็จอย่างยั่งยืน
 • ปลอดภัยต่อผู้บริโภค กุ้งรสชาตดีมากเนื้อเด้งอร่อยเหมือนกุ้งทะเล
 • คุณภาพกุ้งผลผลิตดีเป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภค เป็นสินค้าส่งออกไปต่างประเทศ นำเงินตราเข้าประเทศไทย

4. คุณค่าประโยชน์ของแร่เบนโทไนท์กับการนำไปใช้

 • เนื้อสัมผัส ฟู นุ่ม เบา เย็น และ ประจุลบ ใช้ทำสปาเมื่อแช่เท้าแก้ไขโรคฮ่องกงฟุต , อาการคัน , เท้าหายเหม็น , ลดความเครียด ทำให้ผ่อนคลาย
 • ทำเป็นฉนวนกันความร้อน ช่วยลดอุณหภูมิในบ้าน และ นอกบ้าน เห็นผลแตกต่าง กว่า 10°C
 • ใช้ทำบ้านดิน เพื่อบำบัดอาการป่วย เนื่องจากความเป็นประจุลบของเนื้อดิน จะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด
 • ใช้กับพืช เป็นแร่ปรับสภาพดินเพิ่มแร่ธาตุให้พืช
 • ใช้ดูดซับกลิ่นในฟาร์มสัตว์บก
 • ให้สัตว์บกกินเป็นสารผสมล่วงหน้าเพื่อเพิ่มแร่ธาตุ ทำให้ ลำไส้สะอาด
 • ใช้กับสัตว์น้ำ เพื่อเป็นแร่ธาตุเสริม ผลผลิตดี อัตรารอดสูง เนื้อกรุ๊ปเด้งอร่อยแบบธรรมชาติเป็นเอกลักษณ์ ใช้แทนสารส้มในการบำบัดน้ำเสีย ตกตะกอนน้ำเสียในโรงงานอุตสากรรม ลด BOD,COD ลดแก๊สแอมโมเนีย ในน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ