ปุ๋ยอินทรีย์เม็ด ผง ORGANIC FERTILIZER

รหัสสินค้า:
A026
สี :
ขนาด :
จำนวนที่สั่งซื้อ :
 

ปุ๋ยอินทรีย์เม็ด ตรา เทวดา   ขนาดบรรจุ  50 กิโลกรัม
สั่งซื้อจำนวนมาก กรุณาโทรสอบถามราคาพิเศษ 
กรุณาติดต่อ  โทร. 086-4455094  คุณเบีย    ,    081-3418780  คุณอ้อ  ,   02-4639624

  คุณสมบัติ 
เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด ประกอบด้วยปริมาณอินทรีย์
วัตถุรับรอง ( OM ) 20 %
ประโยชน์
ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ทำให้เกิดช่องว่างอากาศในดิน ช่วยให้ดินสามารถเก็บธาตุอาหารและอุ้มน้ำได้มากขึ้น ซึ่งส่งผลให้พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารได้ดีขึ้น เหมาะสมต่อการปลูกพืชทุกชนิด แต่เนื่องจากมีปริมาณธาตุอาหารหลักที่เป็นประโยชอยู่น้อย จึงจำเป็นต้องใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีตามชนิดของพืช พืชที่แนะนำให้ใช้ ใช้ได้กับข้าว พืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น ปาล์มน้ำมัน และยางพารา พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ สนามหญ้า

ข้อควรระวัง

1. ควรอ่านคำแนะนำเอกสารกำกับปุ๋ยอินทรีย์ให้เข้าใจเสียก่อน หากไม่เข้าใจหรือมีปัญหาสงสัยให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรหรือนักวิชาการเกษตรประจำสถานีทดลอง หรือสถาบันวิจัยในท้องถิ่นเพื่อให้การใช้ปุ๋ยอินทรีย์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. ก่อนใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ควรกำจัดวัชพืชให้หมดเสียก่อน เพื่อป้องกันมิให้วัชพืชมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ใส่ลงไปในดิน
3. ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์เมื่อดินมีความชื้นอยู่ เมื่อใส่ปุ๋ยอินทรีย์ควรกลบดิน ในกรณีที่มีการให้น้ำ ควรให้น้ำน้อยๆ ก่อน แล้วจึงเพิ่มให้มากขึ้น 
4. ควรเก็บปุ๋ยอินทรีย์ในภาชนะที่ปิดมิดชิด อย่าให้ถูกความร้อน แสงแดด และฝน

ความเห็นจากลูกค้าจริง