สารอุดบ่อเบนโทไนท์ ซีลเลอร์

รหัสสินค้า:
A014
สี :
ขนาด :
จำนวนที่สั่งซื้อ :
 

โครงการอุดบ่อน้ำรั่วซึม ด้วยสารเบนโทไนท์ซีลเลอร์ และ ดินซิลิคอน บริษัท เทพเกษตร อุตสาหกรรม จำกัด
           เรื่องการอุดบ่อรั่วซึมนี้ ส่วนใหญ่ปัญหาดังกล่าวแสดงถึงการขาดโอกาสสำคัญในการเพาะปลูก หากขาดน้ำในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร โครงการนี้จะช่วยสร้างชุมชนไทยให้เข้มแข็งซึ่งประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก คือ การเกษตร ให้มีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ตลอดปี น้ำ เป็นที่ต้องการมากในช่วงฤดูแล้ง หากทำได้จะช่วยผลักดันให้เกษตรกรสามารถเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว ทวีรายได้ในทุกฤดูกาล นับเป็นข้อดีหลายประการด้วยเช่นกัน ก่อนที่เราจะสามารถสร้างรายได้ที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องแก้ที่ต้นเหตุสำคัญ คือ น้ำ เพราะน้ำ คือ ชีวิต ในหลายพื้นที่หลายแห่งส่วนใหญ่ที่ประสบปัญหาบ่อน้ำเก็บน้ำไม่อยู่เนื่องจากสภาพพื้นดินเป็นดินทราย โครงการอุดบ่อน้ำรั่วซึม บริษัท เทพเกษตร อุตสาหกรรม จำกัด ขอแนะนำ สารเบนโทไนท์ซีลเลอร์และดินซิลิคอน ซึ่งจะมีส่วนช่วยทำประโยชน์ในการเพิ่มขีดความสามารถในการเก็บกักน้ำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


มารู้จัก สารเบนโทไนท์ซีลเลอร์ bentonitesealer เหมาะสำหรับบ่อแห้งหรือบ่อขุดใหม่โดยเฉพาะ

                  นวัตกรรมการอุดบ่อน้ำรั่วซึมแบบคงทน ถาวรด้วยสารเบนโทไนท์ซีลเลอร์ เบนโทไนท์ซีลเลอร์ คือ ดินภูเขาไฟเกิดจากแร่มอนต์มอริลโลไนท์ผ่านกรรมวิธีการ แอคทิเวด ( Actived ) ทำให้เกิดการพองตัวเมื่อถูกน้ำ มีความเหนียวชนิดพิเศษมาก สามารถขยายตัวเพิ่มขึ้นอีก 25 เท่าจากปริมาตรเดิม อัตราการใช้ 1-5 กิโลกรัม/พื้นที่ 1 ตารางเมตรขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ดิน
                 โดยอาศัยหลักการง่ายๆ คือไส้กรองตัน เช่นเดียวกันกับ ดินซิลิคอน แตกต่างว่า ควรใช้เบนโทไนท์ซีลเลอร์ สำหรับบ่อแห้งหรือขุดใหม่เท่านั้น สามารถอุดบ่อน้ำรั่วซึมได้อย่างมีประสิทธิภาพ คงทน ถาวร
 
เทคนิคการใช้ ใช้สารเบนโทไนท์ร่วมกับโพลีเมอร์ 1% ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันขณะเป็นผงแห้งทั้งคู่ เหมาะสำหรับบ่อขุดใหม่ที่แห้ง โดยใช้รถไถโยกหน้าดินไปไว้ที่ขอบบ่อแล้วจึงค่อยหว่านสารอุดบ่อน้ำ เบนโทไนท์ซีลเลอร์ อัตรา 1-5 กิโลกรัม ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพดินว่าดินเป็นดินทรายที่มีรูซึมมากให้ใช้สารเพิ่มมากขึ้น โรยให้ทั่วพื้นบ่อที่แห้งรวมถึงขอบบ่อให้ทั่วสม่ำเสมอ จากนั้นก็นำดินเก่าที่ดันไว้ขอบบ่อมาปูทับพื้นบ่อที่โรยสารไว้ ทำการบดอัดหน้าดิน ทั่วทั้งพื้นบ่อรวมทั้งขอบบ่อด้วย หนาประมาณ 10 ซม. – 30 ซม. โดยใช้รถตีนตะขาบบดอัดให้แน่นอีกครั้งหรือใช้เครื่องมือในการตะบันผิวดินให้แน่น ในขณะที่ทำการปล่อยน้ำเข้าบ่อ สารเบนโทไนท์ซีลเลอร์ จะทำงานทันทีเมื่อถูกน้ำ โดยจะพองตัวขึ้น 25 เท่า และขยายตัวเป็นโคลนเหนียวพิเศษเหมือนเจล และสารโพลีเมอร์ ทำหน้าที่ขยายตัว 250 เท่า เคลือบหน้าดินเป็นวุ้นเจล ทำหน้าที่อุดรูรั่วซึมของบ่อเก็บน้ำได้ในทันที โดยที่น้ำจะแทรกซึมผ่านเนื้อดินได้ยาก โดยใช้หลักการเปรียบเสมือนไส้กรองตัน ซึ่งนั้นหมายถึง บ่อที่ใช้สารนี้จะสามารถเก็บกักน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ คงทน ถาวร อาจดูเหมือนเป็นวิธีง่ายๆ แต่ได้ผลชัดเจน ในขณะเดียวกัน ก็สามารถจะปล่อยสัตว์น้ำลงเลี้ยงได้อย่างปลอดภัยอีกด้วย

มารู้จัก ดินซิลิคอน กันเถอะ

    ดินซิลิคอน เป็นดินภูเขาไฟธรรมชาติจากแร่มอนต์มอริลโลไนท์หรือมอนต์เคลย์ มีลักษณะเป็นดินเหนียวพิเศษเกิดจากเถ้าภูเขาไฟที่มีอนุภาคเล็กละเอียดมาก รูปร่างเป็นผลึกหกเหลี่ยม อุ้มน้ำได้ดีเมื่อนำมา ใช้เป็นสารอุดบ่อที่ทรงประสิทธิภาพมาก เหมาะสำหรับ บ่อเก่าที่มีน้ำขังอยู่ก่อนแล้ว เกิดปัญหารั่วซึมและแก้ไขไม่ได้ดินซิลิคอนเป็นวิวัฒนาการง่ายๆที่ช่วยอุดรอยรั่ว ซ่อมรอยร้าวซึมตามดด้วยหลักการไส้กรองตัน
 
วิธีใช้
  เพียงโรยดินซิลิคอนบนผิวน้ำ อัตรา 3-5 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ให้ทั่วบ่อและขอบบ่อเมื่อดินซิลิคอนตกลงไปยังพื้นบ่อ จะเข้าไปอุดตันตามหน้าดินทันที ทำการอุดรอยรั่ว รอยซึมได้ในทุกสภาวะไม่มีการแตกร้าว จึงสามารถเก็บกักน้ำไว้ได้ ใช้ได้แม้กระทั่งบ่อดินทรายหรือบ่อดินทุกประเภท เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำที่จำเป็นทั้งในการอุปโภค บริโภค การอุตสาหกรรมและการเกษตรทั่วไป
ดินซิลิคอน เหมาะสำหรับบ่อเปียกหรือบ่อที่มีน้ำขังอยู่แต่มีการรั่วซึมของบ่อ ใช้เพื่อซ่อมแซมรอยรั่ว อุดซึมตาม ด้วยหลักการไส้กรองตันสำหรับบ่อที่ไม่ต้องการขุดใหม่หรือบดอัดหน้าดินใหม่ ปลอดภัยต่อสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อม
 กรุณาติดต่อ    โทร. 086-4455094  คุณเบีย   ,  081-3418780  คุณอ้อ  ,  
085-2451459  คุณวรีรัตน์  , 02-4639624 

ความเห็นจากลูกค้าจริง