โปตัสเซียมฮิวเมท ชนิดผง ตรา เทวดา

รหัสสินค้า:
A001
สี :
ขนาด :
จำนวนที่สั่งซื้อ :
 


       
- มีอินทรียวัตถุมากกว่า 60% ใช้ปรับสภาพดิน ทำให้ดินดำอุ้มน้ำได้ดี มีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์
- แก้ปัญหาดินเปรี้ยว , ดินเป็นกรด เพื่อให้เหมาะสมกับการปลูกพืชแบบปลอดสารพิษอย่างยั่งยืน
- มีฮิวมิคแอซิดปริมาณสูงมาก และธาตุโปตัสเซียม 25% เพื่อเพิ่มแร่ธาตุให้แก่ดินและพืช ช่วยเพิ่มขยาย
  ขนาดผลใหญ่ ผลดก เพิ่มน้ำหนัก และ ปริมาณผลผลิตรวมถึงคุณภาพ ได้ตามที่เกษตรกรต้องการ

วิธีใช้และอัตราส่วนการใช้
เทวดาผงโปตัสเซียมฮิวเมท+เทวดาผงเบนโทไนท์ อัตราอย่างละ 20-50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร
นำไปฉีดพ่นลงดิน รอบทรงพุ่มไม้ผล ทุกเดือน ใช้ได้ดีกับสวนปาล์ม สวนยาง พืชไร่ นาข้าว
ใช้ปรับดินตอนทำเทือก อัตราใช้ 4 กก. ต่อไร่ ผสมน้ำหยดลงดินเพื่อรองพื้นก่อนปลูกพืช
หากใช้ฉีดพ่นทางใบพืช อัตราใช้ 20 กรัม หรือ 2 ช้อนแกง ต่อน้ำ 20 ลิตร

ความเห็นจากลูกค้าจริง